[1]
Dr. Robina Naz and Dr. Qadeera Saleem, “ARABIC: المشكلات في ترجمة المصطلحات العربية الدينية إلى الأردية: استراتيجيات وحلول: The problems in translating Arabic religious terms into Urdu (Strategies and solutions)”, rahat, vol. 5, no. 2, pp. 66-82, Jul. 2021.